Loes Lijmbach landschappen

Een klein bureau, gevestigd in Wijk en Aalburg, waar landschapsarchitecten en –ontwerpers in een onafhankelijk samenwerkingsverband vorm geven aan diverse opgaven in de openbare ruimte.

loeslijmbachlandschappen

Artikel in vakblad Tuin en Landschap
   Ruimte voor om te vroeg geboren kinderen


Tot ver in de zoe eeuw werden te vroeg geboren kinderen weggehaald bij de moeder, zonder afscheid of begraíenisritueel. Rond de eeuwwiselling kwam er aandacht voor dit stille verdriet en werden gedenkplaatsen ingericht. Loes Lijmbach ontwierp zo'n plek voor begraafplaats Rusthof in Wijk en Aalburg.

Klik hier voor het hele artikel. 

 
 

RABObank, vijver en vistrap gerealiseerd

De door Lijmbach Landschapsarchitectuur ontworpen buitenruimte van het kantoor van de RABObank in Almkerk grenst aan het riviertje de Alm. Dit is een fraaie watergang , die deel uitmaakt van de ecologische verbindingszone.  Een belangrijk knelpunt echter vormde de vismigratie, een stuw in de Alm werd voor vissen een onneembare barriere. Gedurende het proces van ontwerp en realisatie van de buitenruimte van de RABObank  zijn de mogelijkheden verkend  dit knelpunt met behulp van een aan te leggen vispassage op te heffen. Dit bood tevens de mogelijkheid om de “kop” van het bankgebouw in een grotere waterpartij vorm te geven. De eerste schetsen voor de vispassage en de vergroting/ koppeling van de vijver zijn gemaakt door Lijmbach Landschapsarchitectuur.

De betrokken partijen zoals de RABObank, het Waterschap Rivierenland, de provincie Noord Brabant, de gemeente Woudrichem en Woonlinie hebben met elkaar de vispassage financieel mogelijk gemaakt. De technische plannen zijn uitgewerkt door Adcim, Zijlstra Infra heeft de voorzieningen gerealiseerd.

In ecologisch en esthetisch opzicht een geweldige verrijking van het gebied.