Loes Lijmbach landschappen

Een klein bureau, gevestigd in Wijk en Aalburg, waar landschapsarchitecten en –ontwerpers in een onafhankelijk samenwerkingsverband vorm geven aan diverse opgaven in de openbare ruimte.

loeslijmbachlandschappen
kantoor GZG
Lijmbach, tuin- en landschapsarchitectuur is sinds 1985 gevestigd in Wijk en Aalburg.
Een klein bureau, waar landschapsarchitecten en –ontwerpers in een onafhankelijk samenwerkingsverband vorm geven aan diverse opgaven in de openbare ruimte. Ruimtelijke en landschapsanalyses, structuurvisies, -plannen en ontwerpen voor het landelijk en stedelijk gebied behoren tot het werkgebied van het bureau, waarbij het zwaartepunt ligt bij het stedelijk landschapsarchitectonisch ontwerp.
Naast haar werk als landschapsarchitect is Loes Lijmbach, directeur/eigenaar van het bureau, bijna 7 jaar actief geweest als part time wethouder van een kleine gemeente, met onder andere ruimtelijke ordening, openbare werken en economische zaken in haar portefeuille.

‘genius loci’
Bij iedere opgave vinden we steeds weer inspiratie in de 'genius loci', de ruimtelijke kenmerken en de ontstaansgeschiedenis van de plek. Zo is iedere plek uniek. Deze benadering is essentieel om in combinatie met de vraag te komen tot originele, op de locatie toegesneden oplossingen. Onze ontwerpen hebben daardoor een sterke basis en een plaatsgebonden identiteit. Wij geloven in een helder onderliggend concept dat duurzaam is en de verschillende ontwikkelingen in de tijd kan doorstaan.