Loes Lijmbach landschappen

Een klein bureau, gevestigd in Wijk en Aalburg, waar landschapsarchitecten en –ontwerpers in een onafhankelijk samenwerkingsverband vorm geven aan diverse opgaven in de openbare ruimte.

loeslijmbachlandschappen
bureauprofiel
Dankzij ons grote netwerk kunnen wij per project een ontwerpteam samenstellen dat optimaal is toegesneden op de aan ons gestelde vraag en dat inzetbaar is over de gehele breedte van het ontwerp, van een overkoepelend en interdisciplinair masterplan tot aan het kleinste detail.


Zo werken wij samen met: