Loes Lijmbach landschappen

Een klein bureau, gevestigd in Wijk en Aalburg, waar landschapsarchitecten en –ontwerpers in een onafhankelijk samenwerkingsverband vorm geven aan diverse opgaven in de openbare ruimte.

loeslijmbachlandschappen
team Loes Lijmbach Alma Kennis Henny de Koning Mieke Ruisch Herman Lijmbach Lilian van Oosterhoudt Jasper de Leeuw Renee Kwak
`UW PLAN VAN A TOT Z  DOOR ONS TEAM VOORBEREID EN UITGEWERKT.
De kracht van ons team ligt in de sterke onderlinge samenwerking en betrokkenheid. Afhankelijk van de vraag en de opgave werken we samen met een groep van `vaste` partners´, waaronder landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, designers, beeldend kunstenaars, ecologen en civiel-technici .Per opgave kunnen we zo  een op uw vraag toegesneden planteam samenstellen.
Wij zijn in staat uw vraag vanaf de eerste conceptschetsen tot en met de laatste details vorm te geven en vervolgens te begeleiden naar een gerealiseerd project.

`what you see is what you get`, van begin tot eind staan wij voor u klaar!

Ons netwerkmodel is beproefd, en heeft zich de afgelopen 10 jaar al bewezen. Onze kleine organisatie heeft hierdoor relatief weinig overheadkosten, maar kan snel uitgebouwd worden tot een multidisciplinair planteam

DE ZOEKTOCHT NAAR DRAAGVLAK VOOR UW PLAN?
Ook in het geleiden van uw plannen door de bekende processen van bewonersparticipatie hebben wij veel ervaring. Met enthousiasme en kennis brengen wij het ontwerp in al zijn facetten voor het voetlicht. Toekomstige gebruikers leveren in de ontwerpfase al een bijdrage, waardoor plannen geruisloos de procedures doorlopen.